Náučný chodník Dunajskými luhmi je oproti ostatným špecifický tým, že je spojený s plavbou po ramenných sústavách Dunaja. Cieľom lesníkov z Odštepného závodu Palárikovo je oboznámiť širokú verejnosť s flórou a faunou v oblasti zaplavovanej Dunajom, prezentovať prácu lesníkov a ich spoluprácu s vodohospodármi a ochrancami prírody. Nepochybne atraktívnou témou pre verejnosť je aj vplyv vodného diela Gabčíkovo na les a lesné ekosystémy.

NÁUČNÝ CHODNÍK - DUNAJSKÝMI LUHMI
NÁUČNÝ CHODNÍK - DUNAJSKÝMI LUHMI
Zdroj: Lesy SR


O existencii chodníka, ako aj o pláne plavby sa návštevník dozvie z informačnej tabule, ktorá sa nachádza na hrádzi VD Gabčíkovo. Odtiaľ vedie cca 1,5 km asfaltová cesta do prístaviska, kde sa samotný „chodník“ začína. Tu je k dispozícii 15 miestny čln, ktorým záujemcovia s lesníkom - odborným sprievodcom (príde na základe telefonickej objednávky) absolvujú cca 30 min plavbu, ktorá je spojená s vystúpením na ostrov. Počas nej sa návštevníci oboznámia s prostredím vnútrozemskej delty, ktorá sa na území Slovenska rozprestiera na ploche 6 800 hektárov. Zaujímavým exponátom náučného chodníka je pramica, ktorá v minulosti slúžila na dopravu dreva po vode. Tento spôsob dopravy dreva bol na Slovensku jedinečný.