Skanzen je v správe Odštepného závodu Čierny Balog a v spojení s Čiernohronskou železničkou je vyhľadávanou turistickou destináciou. Každoročne ho navštívi okolo 50 000 ľudí, uvázda sa na Lesy.sk.  Najvýznamnejšie podujatie organizované v areály lesníckeho skanzenu je Deň stromu.

Lesnícky skanzen
Lesnícky skanzen
Zdroj: Lesy SR

 

Lesnícky skanzen – múzeum v prírode, ktoré reprezentuje lesníctvo celého Slovenska, sa nachádza vo Vydrovskej doline neďaleko Čierneho Balogu. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 525-850 m n. m. po oboch stranách Vydrovského potoka na ploche 140 ha, z ktorých 116 ha tvorí les. Jeho základný kameň bol položený na holej lúke 21.6.2002 počas prvého Dňa stromu. Vznikol z iniciatívy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a pri jeho budovaní Odštepný závod Čierny Balog prihliadal nielen na externú expozíciu (lesnícky náučný chodník) ale tiež na internú expozíciu zahrňujúcu priestory hájovne a priľahlej budovy, amfiteáter.