Hmyzie bodnutie vyvolá takmer u každého človeka bolestivé začervenanie a opuch, ktoré si nevyžaduje špeciálnu liečbu. U niektorých ľudí však vzniká alergia na jed hmyzu. Táto nežiaduca „prehnaná“ reakcia imunitného systému nezávisí od dávky jedu, ani od počtu bodnutí. Bodnutie u týchto ľudí môže viesť k vzniku nebezpečnej anafylaktickej reakcie. Najťažšou formou ohrozujúcou život je anafylaktický šok.

VÝZNAMNÉ DRUHY

Medicínsky významný hmyz, ktorý môže vyvolať život ohrozujúce reakcie, patrí do radu Hymenoptera (blanokrídle), je vybavený žihadlom, nehryzie, ale jed pri bodnutí vstrekuje. Medzi najvýznamnejšie druhy v našich oblastiach patrí včela, čmeľ, rôzne druhy ôs a sršňov. Zatiaľ kým včely a čmele bodajú len vtedy, ak sa cítia byť ohrozené, osa a sršeň sú naopak agresívne a bodať dokážu opakovane. Na bodnutie osou pritom zomrie následkom alergickej reakcie tri- až štyrikrát viac ľudí ako na uhryznutie hadom, uvádza TASR.

Sršeň obyčajný
Sršeň obyčajný
Zdroj: wikipedia.org

ČO JE ANAFYLAXIA?

„Anafylaktická reakcia, anafylaxia, je akútna, potenciálne smrteľná, multiorgánová alebo multisystémová alergická reakcia sprostredkovaná špecifickými protilátkami triedy IgE, ktorá si vyžaduje urgentnú liečbu“, vysvetľuje MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA z alergologicko-imunologickej ambulancie Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN Bratislava. Pri kontakte týchto protilátok s jedom hmyzu sa uvoľňujú mediátory, ktoré spôsobujú vznik lokálnej alebo celkovej alergickej reakcie. Príznaky sa zvyčajne objavia v priebehu 30 minút od bodnutia. „Čím skôr vzniknú, tým má reakcia závažnejší priebeh,“ zdôrazňuje odborníčka. Prejavy môžu mať rôznu intenzitu a vzájomne sa kombinovať.

NAJČASTEJŠIE PRÍZNAKY

Patrí sem žihľavka, opuchy tváre, viečok, pier, genitálií, dlaní a chodidiel, začervenanie a svrbenie. Z respiračných príznakov spomenieme nádchu, obštrukciu dýchacích ciest, chrapot, sťažené dýchanie. Kardiovaskulárne prejavy zahŕňajú zrýchlenie pulzu, poruchy srdcového rytmu, hypotenzia, tlak na hrudníku, bledosť alebo cyanóza. Ďalej sa objavujú bolesti brucha až kŕče, pocit na vracanie, vracanie a hnačka, nepokoj, strach, zmätenosť, bolesti hlavy či porucha vedomia, ale aj pálenie a slzenie očí a iné. Pri výskyte abnormálnych reakcií na bodnutie hmyzom treba čo najskôr navštíviť alergológa, respektíve lekársku pohotovosť.

Včela medonosná
Včela medonosná
Zdroj: wikipedia.org

PREVENCIA A LIEČBA

„Základom prevencie rozvoja anafylaktických reakcií u ľudí alergických na jed blanokrídleho hmyzu je zníženie pravdepodobnosti bodnutia, čo však možno ťažko dosiahnuť. Do popredia sa preto dostávajú liečebné postupy,“ objasňuje J. Nemšovská. Základom je diagnostika príčinného hmyzu založená na anamnéze, kožných testoch a laboratórnych vyšetreniach. Liečba akútnych reakcií spočíva v správnom odstránení žihadla, aplikácii ľadových obkladov, lokálnych kortikosteroidov, celkových antihistaminík, analgetík, kortikosteroidov. Pri ťažkej anafylaxii treba podať adrenalín, inhalovať rýchlo účinkujúce liečivo a urobiť ďalšie opatrenia na udržanie vitálnych funkcií.

PRVÁ POMOC

Ľudia alergickí na bodnutie hmyzom majú byť vybavení pohotovostným balíčkom. Ten obsahuje adrenalín (epinefrín) v injekčnom pere, ktorý zabráni poklesu krvného tlaku, posilňuje srdce a rozširuje priedušky. Aplikuje sa pri nástupe príznakov celotelovej alergickej reakcie, včasné podanie tejto injekcie zachraňuje život. Antihistaminikum blokuje účinok histamínu (látka, ktorá sa uvoľňuje z buniek pri alergickej reakcii), čím tlmí alergickú reakciu. V akútnom prípade možno podať jednorázovo 2 tablety lieku. Kortikosteroid v tabletách potláča alergický zápal, potrebné je užiť odporúčané množstvo tabliet. Inhalačné lieky uvoľňujú priedušky zúžené pri astmatických záchvatoch, pri dusení sa aplikujú dva vdychy. Pohotovostný balíček noste stále so sebou!

IMUNOTERAPIA

Alergénová imunoterpia hmyzím jedom, označovaná aj ako VIT (Venom ImmunoTherapy), potláča tak príznaky, ako aj príčinu ochorenia. „Nejde o alternatívu, ale o dôležitú súčasť komplexnej terapie alergického ochorenia. Tento celosvetovo uznávaný kauzálny liečebný postup sa používa vyše sto rokov, založený je na postupnom vpravovaní vzostupných dávok alergénu do organizmu,“ hovorí dr. Jana Nemšovská, ktorá sa uvedenej liečbe venuje už niekoľko rokov. „Imunoterpia trvá päť rokov, efektívna je v 95 percentách pacientov alergických na jed osy a v 80 percentách pacientov alergických na jed včely.“