Tento opakovaný a zbytočný úhyn hlucháňa v Tatranskom národnom parku je mementom pre všetky zúčastnené strany, ktoré majú ambíciu podieľať sa na „rozvoji Tatier“, aby nezabúdali na primárnu funkciu národného parku, ktorou bez pochybností je ochrana prírody a jej zložiek.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: shutterstock

Žiaľ, ide v poradí už o druhé evidované usmrtenie jedinca hlucháňa na ťažnom zariadení lanovky v danej lokalite. To, či ide iba o druhý prípad úhynu hlucháňa v histórii existencie lanovkových dráh v Tatrách, je ťažké povedať. V TANAP-e žije totiž množstvo predátorov a požieračov úhynov, ktoré sa s takto nájdenými jedincami vedia vysporiadať skôr než ich nájde človek. Ďalším faktorom môže byť ešte schopnosť zraneného vtáka preletieť dlhú vzdialenosť od miesta kolízie, kým v poraste uhynie.

Prvé takéto usmrtenie sme zaevidovali v roku 2009 pod lanovkovou dráhou Štart – Čučoriedky. Okolnosti nájdenia a devastačné rany na hrudi v oboch prípadoch jednoznačne hovoria o príčine ich konca. V roku 2013 bol tiež zaznamenaný nález ďalšieho vzácneho kurovitého vtáka tetrova hoľniaka pod lanovkou Solisko na Štrbskom Plese. Za nepriaznivých poveternostných podmienok a zlej viditeľnosti, ktorá je v horách častá, dochádza ku kolíziám vtáctva s prvkami, ktoré do ich životného priestoru nepatria a nevedia ich počas letu ani predvídať.

Správa TANAP
Správa TANAP
Zdroj: Správa TANAP

Budovanie lyžiarskych stredísk so sebou prináša aj rozsiahle odlesňovanie, následnú eróziu, výstavbu zasnežovania, budovanie elektrických vedení, budov, reštaurácií, bufetov, parkovísk, vodných nádrží, hluk a stres pre živočíchy, a pod. O negatívnych vplyvoch budovania zjazdoviek na horské ekosystémy a ich jednotlivé spoločenstvá bolo popísaných mnoho odborných zahraničných aj domácich vedeckých článkov, no napriek tomu tlaky investorov na budovanie nových zjazdových tratí v TANAP-e neutíchajú.

Zdroj: Správa TANAP