Už niekoľko týždňov sa seje a sadí, budúca tohtoročná úroda rastie a o krátky čas začnú poľnohospodári robiť prvé kosby trvalých trávnych porastov. O pár týždňov bude zase klopať na dvere žatva. V poľnohospodárskych porastoch sa skrývajú a oddychujú mláďatá, pre ktoré môžu byť práve ťažké poľnohospodárske stroje veľkou hrozbou, uvádza sa aj na www.sppk.sk
 
Apelujeme preto na pestovateľov, aby boli práve v týchto časoch dvojnásobne obozretní a predchádzali zbytočným neželaným stratám na prírode a majetku iných. Apelujeme preto na poľnohospodárov, aby sa zapojili do výzvy a dopredu nahlásili poľovným združeniam čas prác na poliach a trávnych porastoch.

Aktívni poľnohospodári veľmi dobre  vedia, ako pomerne jednoducho vzniká niečo nové, ale ako ťažko je dosiahnuť to, aby dobrý začiatok mal aj želaný koniec. Stačí neočakávaný mráz, chýbajúca vlaha či ľadovec pár dní pred zberom úrody a celoročná námaha je zbytočná. Dajme preto šancu mláďatám v prírode, aby týmto neočakávaným koncom pre nich nebol stroj poľnohospodára a aby mali čas dorásť. Možno, keď budeme v tejto ťažkej dobe ústretoví voči všetkým živým tvorom, dáme šancu aj poľovníkom, aby sa nám revanšovali zmenou svojho postoja k riešeniu problémov, ktoré občas medzi nami vznikajú.
 
Zvýšená solidárnosť je v týchto náročných časoch dvojnásobne na mieste. Výzvu nájdete TU.

Zdroj: www.sppk.sk