"V minulosti vzácne druhy sa dnes už bežne vyskytujú na našom území, stratili svoju vzácnosť. Tento fenomén súvisí s klimatickými zmenami, najmä s otepľovaním, prípadne extrémnymi zrážkami," skonštatoval. Na našom území sa čoraz viac šíria nepôvodné druhy rastlín.

Otepľovanie prospieva suchomilným a teplomilným druhom, ktoré sa rýchlo šíria. K takýmto druhom patrí kotvičník zemný. Jednoročná rastlina, ktorá ešte v 90. rokoch bola na Slovensku veľmi vzácna, rástla iba na juhu, na pieskových dunách. Dnes sa šíri železničnou dopravou. "Objavila sa na severozápade Slovenska, v Žiline, a každoročne nachádzame nové lokality," povedal Eliáš.

Kedysi vzácny druh škarda úhľadná sa v minulosti vyskytoval od Komárna až po Rožňavu. V súčasnosti sa šíri do západných častí Slovenska. "Botanici ju našli v okolí Bratislavy a minulý rok som ju objavil v Nitre aj v Senici, takže šíri sa smerom na Moravu," domnieva sa Eliáš.

Svoju vzácnosť stratil aj mnohoštet valcovitý, druh, ktorý je zaujímavý ako génový zdroj na šľachtenie pšenice na odolnosť proti chorobám. Tento druh na Slovensku rástol iba v okolí Štúrova, ale už v 80. rokoch sa začal objavovať na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Čiernej nad Tisou, kde bol zavlečený osivom. V súčasnosti sa jeho výskyt potvrdil vo viacerých lokalitách na severe Slovenska, v Bardejove i Krupine. Kedysi vzácny prerastlík prútnatý, rastúci na nitrianskom Zobore, v súčasnosti už možno nájsť na výsušných stanovištiach viacerých lokalít, tvrdí botanik.

Nielen otepľovanie, ale aj extrémne zrážky majú vplyv na výskyt vzácnych druhov. Pre botanikov bol zaujímavý rok 2010. V dôsledku vtedajších extrémnych zrážok sa mnohé polia zmenili na jazerá. Na Podunajskej nížine sa objavili vzácne druhy močiarnych rastlín ako je elatinka maďarská. Dovtedy bola v histórii Slovenska zaznamenaná len jedenkrát na východnom Slovensku. Semená ďalších vzácnych druhov preniesli vodné vtáky. K nim patrí nielen sitina guľatoplodá, ale aj škripinec nízky. "Ten sa dokonca pokladal za vyhynutý, následne sme ho objavili asi v pätnástich lokalitách na Slovensku," povedal botanik.