Zdroj: Zdravie

Počas teplejších dní si telo prirodzene pýta pokojnejšiu formu pohybu. Ideálne je cvičiť ráno, kým ešte nie sú teploty privysoké. Ak máte možnosť byť na vzduchu, je to výhoda. Energiu môžete načerpať aj z cvičenia, ktoré je zamerané na strečing a uvoľnenie. Predklony mávajú dokonca i mierny chladivý účinok. Pohyb veďte jemne a sily neprepínajte.

1. Postavte sa do mierneho stoja rozkročného. S nádychom vzpažte a s výdychom prejdite do hlbokého predklonu. Uvoľnite chrbát i hlavu. V krajnej pozícii pohyb zastavte na 7 sekúnd. Môžete sa dotknúť zeme alebo si chytiť nohy zo zadnej strany. Všetko závisí od individuálneho rozsahu pohybu.

Aj správne uvoľnenie vám dodá energiu.
Zdroj: Shutterstock