Ako zachrániť psa z rozhorúčeného auta?
Ako zachrániť psa z rozhorúčeného auta?
Zdroj: Unsplash

Prekonať prekážku s cieľom odvrátiť nebezpečenstvo umožňuje práve Občiansky zákonník. "Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný okrem toho, ak toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil," potvrdila Dugovičová.

Pokračovanie na ďalšej strane.