Na úpätí západných svahov Tribečského pohoria, osemnásť kilometrov severne od Nitry, leží obec Horné Lefantovce a nad ňou na kraji lesa prekrásny kaštieľ, ku ktorému sa viaže aj cieľavedomý a intenzívny rozvoj lefantovského poľovníctva.  Veľký milovník prírody a poľovníctvu oddaný majiteľ lefantovského panstva gróf Edelsheim-Gyulai tu založil začiatkom 20. storočia zvernicu s výmerou 998 hektárov. Rozdelil ju na samostatné oplotené sektory, kde choval jeleniu, danieliu, mufloniu, srnčiu a diviačiu zver s cieľom dosiahnuť produkciu kvalitných trofejí.

Grófova kuriozita: Jeleň  vmladom veku a po vyradení z chovu. Samostatný kmeň s ružicou vyrastal z ľavej pučnice, v dôsledku čoho jeleňovi ovísala ľavá ušnica.
Grófova kuriozita: Jeleň vmladom veku a po vyradení z chovu. Samostatný kmeň s ružicou vyrastal z ľavej pučnice, v dôsledku čoho jeleňovi ovísala ľavá ušnica.
Zdroj: archív

Z vtedajšej aristokratickej smotánky sa v knihe návštev najčastejšie vyskytujú známe mená: Pálffy, Apponyi, Károlyi, Esterházy, Lichtenstein, Steiger-Zamoyszki, Széchenyi a ďalšie. Okrem toho aj mená vtedajších županov a vplyvných cirkevných hodnostárov. Sú tam aj záznamy o humanitárnej a dobročinnej pomoci grófovej rodiny chudobným deťom. O grófovi bolo známe, že takmer každý deň zavčasu ráno v jelenicových golfkách, s „mannlicherkou“ a malým plecniakom obišiel veľkú časť zvernice. A beda bolo hájnikom, keď našiel porušené oplotenie, alebo keď v čase kladenia mláďat, či počas jelenej ruje stretol nejakých odvážnych hubárov. Na lúke pred kaštieľom boli kŕmidlá, kam schádzala početná jelenia črieda a keď sa objavil vyslovene výradový kus, gróf ho ulovil aj z prízemného okna kaštieľa. Podľa záznamov gróf Edelsheim-Gyulai s manželkou ročne ulovili 20 až 30 na chov nesúcich jedincov, prevažne jelenej netrofejovej zveri.

Produkcia kulminovala v dvadsiatich rokoch prevádzky zvernice, keď sa ročne ulovilo okolo 20 jeleňov a 60 až 80 jeleníc a jelenčiat, po 10 až 15 kusov danielej a diviačej a do 10 kusov srnčej zveri. O tom, že gróf bol viac chovateľom ako lovcom svedčí aj fakt, že v kaštieli po ňom nezostali žiadne hodnotnejšie trofeje. Zachovali sa iba krásne zhody kapitálneho jeleňa, 221,03 bodu CIC, ktoré doteraz bývajú ozdobou poľovníckych výstav. Pochádzajú z chovného jeleňa menom Elefant, ktorý bol produktom grófovej cieľavedomej chovateľskej práce.

Zdroj: Alfréd Kotek