Pre TASR to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

"Usmrtenie medveďa zásahovým tímom považuje ŠOP SR za najkrajnejšie riešenie, ku ktorému pristupujeme až v prípade neúčinnosti všetkých dostupných preventívnych opatrení," poznamenali štátni ochranári.

Zásahový tím eviduje podľa ŠOP hlásenia, ktoré sa týkajú pozorovaní, stretov, incidentov, útokov, pobytových znakov a škôd spôsobených medveďom hnedým. Najväčší počet hlásení o problémových medveďoch, ktoré sa približujú k ľudským obydliam, prichádza z regiónov Podpoľanie, Horná Nitra, Turiec a Liptov.