Okrem výkonu práva poľovníctva maľujete a fotografujete zver. Ktoré hobby u vás prevažuje?
Všetky tri záľuby sú rovnocenne prepojené. Keď som začínala kresliť a maľovať zvieratá, jeden pán mi odporučil, aby som obrazy prezentovala na poľovníckej výstave. Stalo sa tak na chovateľskej prehliadke trofejí v Košiciach, aj to ma tak trochu nasmerovalo k samotnému poľovníctvu. Poľovný lístok som získala v roku 2003, zatiaľ som bez revíru.

Foto
Foto
Zdroj: Archív Evy Jalčovej

Akú zver najradšej stvárňujete?

Veľmi sa mi páči tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, srnec, jeleň, potom líška a zaujímavý pre mňa je i kamzík. Z druhov žijúcich v tunajších lesoch je to predovšetkým daniel. V neďalekých Rozhanovciach sa nachádza zvernica, daniele preto často vídavam. Snažím sa fotiť aj diviaky, hoci je to trochu v určitom období aj nebezpečné. Fotografovala som tiež svište v Tirolských Alpách, kam ma pozvali na poľovačku, za čo som veľmi vďačná. Bol to pre mňa silný emotívny zážitok. Ulovila som tam dva jedince svišťov, ktoré s inými preparátmi dotvárajú moju poľovnícku izbu. V súčasnosti fotografujem najmä v blízkom okolí, potešilo by ma ak by som mohla zachytiť fotoaparátom sluku na jarnom ťahu a následne ju výtvarne spracovať.

(Pokračovanie na 2. strane)