Jeseň a zima prináša pre šoférov okrem povinnosti prezuť pneumatiky aj chladné počasie a viac tmy. Okrem iného býva v blízkosti mnohých ciest na Slovensku v tomto období aj omnoho viac voľne sa pohybujúcej zveri. To automaticky zvyšuje riziko stretu i dopravných nehôd. Lesná zver a šmykľavá, respektíve zasnežená cesta je jednou z kombinácií, ktorá môže spôsobiť aj smrť človeka v aute. Prečítajte si, ako postupovať, ak zrazíte divú zver alebo domáce zviera.

zver na ceste
zver na ceste
Zdroj: https://www.ksta.de/

Kde všade zvýšiť pozornosť
Zvýšenú pozornosť je odporúčaná na úsekoch vyznačených výstražnými dopravnými značkami A 17 – zvieratá a A 18 – zver. Sú to také tie trojuholníkové značky so zvieraťom uprostred.

Zver sa často vyskytuje na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, úsekoch medzi lesnými porastmi a poľami a tiež okolo vodných tokov. Zviera sa správa inštinktívne. To znamená, že ak je oslepené reflektormi, väčšinou zostane stáť na mieste. Nie je však vylúčené, že sa vráti späť na rovnakú stranu za vozovku alebo sa pokúsi prejsť cez cestu. Preto je dôležité nepanikáriť. Najistejšie je začať konštante brzdiť a snažiť sa vyhnúť zrážke a prejsť popri zvieraťi čo možno najnižšou rýchlosťou. Nie vždy sa to však dá. Zastavte, pokračujte až keď si budete istý, že je zviera preč.