Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Zdroj: Správa TANAP

Žiaľ, nie všetky jedince, sa podarí rehabilitovať tak, aby boli schopné samostatného života. „Za posledný mesiac nám bolo hlásených päť sov, z toho tri boli nájdené na cestnej komunikácii. Prevažná časť sov, ktoré sa k nám dostanú sú obeťami kolízií s automobilmi alebo oplotením, ďalej aj otráv a úhyny na elektrických vedeniach,“ uvádza na svojej stránke Správa TANAP.

Sovy lovia prevažne pomocou sluchu a pritom lietajú nízko nad poľom či lúkou. Nie je ničím výnimočným vidieť týchto nočných lovcov za šera sedieť blízko ciest a dokonca na samotných zvodidlách. Zdržujú sa tu myši, hraboše a iné malé cicavce ako piskory a potkany, ktoré sovy lovia, pričom sú ohrozené idúcimi vozidlami.

(Pokračovanie na 2. strane)