Vodné plochy by mali mať 1 232 hektárov a navrhujú sa predovšetkým na úsekoch riek s dobrými podmienkami pre druhy rýb a mihúľ európskeho významu. „Nakoľko nie sú súčasťou národnej sústavy chránených území, došlo tu k zvýšeniu stupňa ochrany, prevažuje najnižší možný - druhý stupeň,“ vysvetľuje envirorezort.

Schválenie doplnenia zoznamu chránených území je krokom pre splnenie záväzkov Slovenska ako členského štátu Európskej únie (EÚ) podľa smernice o biotopoch. Odstrániť sa tak majú nedostatky vytýkané zo strany Európskej komisie a predísť žalobe na Súdny dvor EÚ. Momentálne zoznam území Natura 2000 pozostáva zo 642 lokalít s celkovou výmerou 615 261 hektárov.