Miesto inštalácie nebolo vybraté náhodne. Ide o relatívne malú vodnú plochu, kde sa nevyskytujú veľké vlny, ktoré by inak na veľkej voľnej ploche Oravskej priehrady hniezda z plávajúceho ostrova zmietli do vody.  Plávajúci ostrov o rozmeroch 3 x 3 m poskytla Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a do značnej miery by mal nahradiť hniezdne možnosti, ktoré vo voľnej krajine zanikajú ľudskou činnosťou. Na tejto lokalite sa v priebehu posledných rokov zaznamenalo hniezdenie niekoľkých chránených a ohrozených vtáčích druhov: kalužiak červenonohý (Tringa totanus), rybár riečny (Sterna hirundo), kulík riečny (Charadrius dubius) a kačica chripľavka (Anas strepera). Vytvorením vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenskej republiky.

Zdroj: http://chkohornaorava.sopsr.sk