Revíry okresu Komárno sú zaradené do poľovných oblastí J I. Podunajská (chovateľský celok Ereč), M III. Žitný ostrov (chovateľský celok Žitný ostrov-juhovýchod) a M VII. Nové Zámky (chovateľský celok (Nové Zámky-juh). Medzi poľovnými oblasťami M III. a M VII. tvorí prirodzenú hranicu rieka Váh. Územie je rozčlenené na 53 poľovných revírov s celkovou výmerou 99 024 hektárov, z toho sú dve zvernice, Samostatná zvernica Marcelová a Zverník Vojnice, s celkovou výmerou 1 516 ha, kde sa v súčasnosti srnčia zver neplánuje.

Zlatý srnec
Zlatý srnec
Zdroj: Štefan Engel

Z hľadiska trofejovej kvality srnčej zveri patrí tento okres medzi jednu z najvýznamnejších oblastí Slovenska. Práve pri Komárne, v poľovnom revíri Ďulov Dvor, ulovil Zoltán Méhes 18. augusta 2004 srnca, ktorého trofeji udelila medzinárodná hodnotiteľská komisia CIC 214,10 bodu CIC na Celoštátnej výstave zvierat Nitra 2005. Doteraz predstavuje národný rekord.