Život zasvätený poľovníctvu: Juraj Ciberej
Zdroj: PaR

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 3/2019