Žiadame odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý systematicky ignoruje skutočné potreby vidieckeho obyvateľstva. Takto emotívne sa začína rezolúcia, ktorú spísali tribúni Celoslovenského stretnutia vidieka v Banskej Bystrici (9.9.2021). Zvolala ho takzvaná Vidiecka koalícia, ktorú neformálne vytvorili organizácie ako Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení neštátnych lesov, Slovenská poľovnícka komora, ZMOS, Slovenský zväz včelárov, miestne organizácie Rybárskeho zväzu, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora či Vidiecka platforma. Priamym motívom bol nesúhlas ich zástupcov s presadzovaním poslaneckej novely, podporovanej MŽP SR,  ktorá má zabezpečiť prechod správy území v národných parkoch z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva na Štátnu ochranu prírody SR v gescii envirorezortu.

"Nechceme, aby sa stal slovenský vidiek rezerváciou, a aby bol tradičný spôsob života na vidieku paralyzovaný nezmyselnými obmedzeniami a zákazmi zo strany štátnej ochrany prírody," burcovali na protest, kde napokon "vykypela z hrnca" nakumulovaná nespokojnosť zúčastnených s politikou envirorezortu pod vedením Jána Budaja aj do spoločnej rezolúcie. V plnom znení si ju môžete prečítať na nasledujúcej strane.