Poľovnícke združenie Jazvec Hatalov organizuje raz ročne spoločnú poľovačku na bažanty aj za účasti manželiek a priateliek poľovníkov. Tohto roku sa uskutočnila 5. januára. Nasledovalo slávnostné pohostenie. Takto sa upevňujú dobré vzťahy medzi poľovníkmi, ale aj navzájom medzi  manželkami a priateľkami poľovníkov. V podobnom duchu sa o týždeň neskôr niesol 32. ročník obľúbeného poľovníckeho plesu v Hatalove s približne sto hosťami i z okolitých obcí a zo susedných okresov.

Zdroj: Archív autora

Téme sa venujeme aj v najnovšom vydaní mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO.

Spracoval: Pef