MŽP SR využíva pri tejto téme len výrazný mediálny priestor, reálne kroky pre zlepšenie životného prostredia na Slovensku, oproti chovateľom oviec, sme však doteraz nezaznamenali. Minister Budaj tému lovu vlka dravého z nášho pohľadu zneužíva  pre politický kapitál a populistické aktivity, spochybňuje pri tom odborné argumenty a skutočné autority.  Chovateľov mrzí skutočnosť, že sa na ochranu zvierat pozerá rozdielne, pokiaľ ide o život vlka a život ovce, ktorá sa o krajinu navyše stará a živí ju. 

Vlk
Vlk
Zdroj: Shutterstock

Chovatelia oviec roky vnímajú dianie okolo lovu vlka ako mimoriadne citlivú vec. Aktuálne dianie v tomto roku však vyústilo do neakceptovateľnej situácie pre chovateľov oviec, na ktorých sa poukazuje ako na spoluvinníkov, ktorí spôsobujú lov vlka. Túto skutočnosť vnímame ako zahmlievanie nečinnosti envirorezortu pre vytvorenie systematických opatrení. Ovčiari túto záležitosť každoročne znášajú, tohtoročne divadlo pána Budaja však prekračuje dávku trpezlivosti poctivých chovateľov zvierat, ktoré spomedzi všetkých hospodárskych zvierat najviac prispievajú k blahu životného prostredia a zdraviu krajiny.  MŽP SR od novembra do septembra o tému vlka dravého nejaví žiadny záujem, avšak v období pred  stanovením kvóty lovu vlka dravého, ktorú vždy v októbri určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR),  spustí mediálne vyjadrenia tohto typu.

Aktuálne, namiesto hľadania racionálnych riešení, minister Budaj spúšťa celoročnú ochranu vlka dravého, bez možnosti redukovať jeho stavy tam, kde je to žiadúce a nevyhnutné. MŽP SR nezohľadňuje odborné argumenty relevantných subjektov, ktorých sa táto problematika skutočne dotýka. Voči verejnosti sa tento postoj navyše nejaví efektívny ani z dôvodu jeho rozporu so straníckych kolegom ministra Budaja, šéfom agrorezortu Jánom Mičovským, ktorý napriek svojmu názoru podporujúcemu ochranu vlka uznal odborné argumenty a fakty, ktoré boli pre dobro krajiny najrozumnejšie. Minister Mičovský, spolu s oboma generálnymi riaditeľmi sekcií, ktorých sa téma vlka dravého najviac týka, odprezentovali odbornými argumentami odôvodnené rozhodnutie.  Práve komisia na pôde MPRV SR bola z nášho pohľadu dostatočným fórom odborníkov naprieč ochranárov, až po chovateľov hospodárskych zvierat, kde sa nepodarilo predložiť argumenty za nulovú kvótu lovu vlka dravého na Slovensku a zvíťazil zdravý rozum, odbornosť a nie politická propaganda. 

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Zdroj: Reálný pohled na šelmy v kulturní krajině/Facebook

Populácia vlka je pritom napriek každoročnému lovu v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. Správny manažment a aktívna ochrana, ktorá zohľadní rovnováhu spolužitia vlka a človeka, je preto nevyhnutná. Vlci ročne zabijú tisícky zvierat, početnosť vlkov je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ho v zdravej kondícii. Pre nás nie je akceptovateľné uprednostniť život 50 vlkov pred životmi tisícok iných zvierat. Preto považujeme tento prístup za nemiestny a bez zdravého rozumu.

Vlky v Branisku
Vlky v Branisku
Zdroj: Poľovnícke združenie Branisko v Širokom

Chovateľom oviec a kôz neprekáža vlk v slovenskej prírode. Prekážajú im však škody, ktoré spôsobuje na prostriedkoch ich živobytia- ovciach a kozách. Chovatelia oviec nie sú nadšení z nevyhnutnosti loviť vlka dravého na Slovensku a ani lov nevykonávajú, avšak za služby poľovníkov pre ochranu ich stád, sú mimoriadne vďační. Sanácia škôd spôsobených vlkom nie je riešenie. Škody, ktoré vlk spôsobuje sú ďaleko vyššie, ako doteraz prezentovali oba rezorty. Škody, ktoré vlk spôsobí sú nezaplatiteľné. Vlk častokrát naruší hierarchiu stáda, zabije zvieratá, ktoré mali pre chovateľa nenahraditeľnú hodnotu. Nie každá ovečka je určená na mäso a mlieko, jahňatá, ktoré u chovateľa ostávajú, sú určené na ďalší chov, majú pre chovateľa mimoriadnu šľachtiteľskú hodnotu, chovateľ pozná niekoľko generácií predkov dozadu, pozná ich úžitkovosť, zdravotný stav. Vlk dokáže behom noci zlikvidovať celoživotnú chovateľskú prácu. Pre chovateľa nie je riešením odškodnenie, chovateľ si nechce kúpiť nové ovce. Pomôcť vyriešiť túto situáciu môže aj odstránenie byrokracie pri nahlasovaní škôd spôsobených vlkom. Vyplatené boli len tie škody, kde chovatelia spĺňali opatrenia pre zabránenie škôd a len za zvieratá, ktoré sa reálne našli.  Zďaleka nie sú uhrádzané všetky škody. 

Pokračovanie je na strane 2.