Súčasťou života obce Staré Hory v okrese Banská Bystrica sa stal mladý maco. Asi trojročného, osemdesiatkilového návštevníka miestni už aj familárne pomenovali Karol. Trávil u nich noci, hľadal odpadky, niekdy vylihoval pred domami až do rána. Jeho návštevám sa nepotešili. Zvlášť, keď sa zdržiaval aj pred škôlkou. Domáci hovoria, že na prítomnosť medveďov v horách sú zvyknutí, ale doteraz do intravilánu neschádzali. „Ten nie je náš, lebo naše sú vychované slušne. Je to mladý medveď, ktorý rozhadzuje smeti po obci. Je navyknutý na ľudí a na živenie sa odpadkami,“ uviedol starosta Marián Gajdoš pre čas.sk s tým, že najprv sa zdržiaval v susednej obci Turecká. Starosta však vylučuje, že by problémom boli u nich odpadkové koše.

„My nemáme kontajnery. Každý má u seba svoju nádobu na komunálny odpad a separovaný zber zberáme po obci. Čiže vyložia to len vtedy, keď je zber v ten deň,“ povedal pre RTVS. Na pomoc zavolal zásahoví tím ŠOP SR. Ochranári skúšali na medveďa svetelné a zvukové plašenie či medvedí sprej, no nepomohlo to.

„Stupeň synantropizácie u tohto medveďa veľmi rýchlo postupuje. Medveď je čoraz sebavedomejší a čoraz častejšie aktívnejšie vyhľadáva potravu v kontajneroch,“ poznamenal pre RTVS Jaroslav Slašťan, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Napokon sa rozhodli tohto medveďa "uspať", či ako vravia, vykonať "eutanáziu." Prebehnúť by mala v týcho dňoch, ak sa medveď ešte vráti. Od apríla tohto roka usmrtil zásahoví tím už päť problematických medveďov.