Na Slovensku sa pozorovania zúčastnilo 27 pozorovateľov. Sčítavanie bolo ovplyvnené nepriaznivým počasím, najmä hmlou. „Tento rok bolo sčítanie na našom území realizované len v západnej časti Slovenska. Okrem orlov kráľovských sa tiež počítali aj iné druhy dravcov, konkrétne páry sokola rároha v oblasti ich hniezdnych teritórií a orliaky morské, ktoré už vo svojich areáloch začínali s hniezdnym procesom," uviedol predseda Ochrany dravcov na Slovensku Jozef Chavko. „Keďže vtáky nepoznajú štátne hranice, medzinárodná spolupráca je pre ich efektívnu ochranu nevyhnutná. Príkladom je tiež koordinované zimné sčítanie a následná vzájomná výmena výsledkov medzi Maďarskom, Slovenskom, Rakúskom, Českou republikou, Srbskom a Rumunskom,“ povedal ornitológ Tomáš Veselovský. Koncentráciu niekoľkých jedincov orlov kráľovských a orliakov morských počas zimy ornitológovia zaregistrovali v oblasti slovensko-maďarsko-rakúskej hranice, poznamenal Chavko.

Veselovský približuje, že v okrese Levice počas sčítavania kontroloval dve lokality a orly sa tu nezdržiavali. O mesiac neskôr sa na týchto miestach podarilo nájsť novopostavené hniezda. "Orly si na zimovanie môžu vyberať vzdialenejšie lokality, ako tie, kde napokon vychovajú potomstvo. Preto je mimoriadne dôležité zamerať pozornosť nielen na monitoring hniezdnych teritórií, ale poznať tiež miesta, ktoré orly vyhľadávajú v zimnom období,“ vysvetlil Veselovský. Hniezdenie sokola rároha aj orla kráľovského je evidované len v západnej a východnej časti Slovenska. V prípade sokola je odhadovaná veľkosť hniezdnej populácie pre celé Slovensko 35 až 52 párov. V prípade orla 75 až 85 párov. Slovensko sa do medzinárodného sčítania zapojilo už po štrnástykrát. Aktuálne prebieha aj monitoring hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha aj orliaka morského v celom areáli rozšírenia týchto druhov na Slovensku.

Zdroj: TASR