Napríklad ceste pod Starým Smokovcom smerom na Poprad, sa už dávno hovorí cesta smrti. Pracovníkov  Štátnych lesov TANAP-u, k nehode zvyčajne privolávajú policajti. Za minulú sezónu, čiže od 1.3.2018 do 28.2.2019 bolo na území spravovanom našou organizáciou na cestách a železniciach usmrtených spolu 99 zvierat.

Z tohto počtu bolo 26 jedincov jelenej zveri, 39 srnčej, 26 diviačej, 1 medveď, 1 vlk, 1 rys a 5 líšok. Zrazená zver - samozrejme len lovná - sa započítava do množstva, ktoré je povolené odloviť. Tak, ako jedince ulovené predátormi. Predovšetkým u srnčej zveri predstavuje množstvo takto uhynutej zveri také vysoké percento, že sa úmyselne na nami spravovanom území takmer vôbec nelov.

Zdroj: Štátne lesy TANAPu/Facebook