Kedysi mali poľovačky na divé husi či kačice doslova spoločenský charakter. Aj v treskúcom mraze bývala medzi poľovníkmi skvelá nálada, ktorá všetkých hriala. Dnes na ne poľujeme skôr individuálne a aj počet úlovkov klesá. Najmä husí. Napriek tomu sú medzi nami vyznávači spoločných poľovačiek na divé husi, ktorí si radi vyjdú na večernú alebo rannú postriežku. Na Slovensku zimuje niekoľko desaťtisíc husí a ešte početnejšie sú kačice divé. Ich lov sa kombinuje, takže aj keď vyrazíte na husi, pravdepodobne si zastrieľate viac na kačice.

Lovené druhy


Podľa zákona o poľovníctve a jeho vykonávacej vyhlášky sa u nás smie loviť na večernom a rannom ťahu spomedzi vodného vtáctva hus divá (Anser anser), hus siatinná (Anser fabalis) a hus bieločelá (Anser albifrons). Okrem nich kačica divá (Anas platyrhynchos), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) a zástupca chriašteľovitých, lyska čierna (Fulica atra). Poľovať na ne možno spoločne, ale aj individuálne. Povinné je použitie najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa s príslušnou odbornou skúškou na každú trojicu strelcov, i začatú ďalším poľovníkom.
Najlovenejším druhom vodnej pernatej zveri na Slovensku je kačica divá, nazývaná tiež marcovka. Patrí medzi takzvané plávavé kačice, ktoré sú u nás po bažantovi druhou poľovnícky najvýznamnejšou skupinou pernatej zveri. Jej lov je povolený od 1. septembra do 31. januára.

Pokračovanie na druhej strane