O jednej v noci zazvonil Vladimírovi Peťkovi telefón. Kamarát ho požiadal, aby mu so psom pomohol dohľadať postreleného medveďa v Handlovej, časť Remata. Išlo o medveďa škodníka, ktorý šarapatil pri včelínoch a bol na neho povolený odstrel. Šelma nedala svoju kožu zadarmo. Tento príbeh sa odohral ešte v lete 1990, no farbisté rozprávanie pána Vladimíra ho pred časom živo sprítomnilo na stránkach PaR. Skoro ráno sa vtedy zišlo na dohodnutom mieste päť poľovníkov a dva slovenské kopovy. Vladimír si s kolegom psovodom hodili mincu, kto pôjde po stope poranenej šelmy ako prvý. Keď sa "šťastie" usmialo na Vladimíra, presto mu byť do smiechu. Ostatní strelci sa rozostavili v neďalekej bučine. On šiel v ústrety nebezpečenstvu:

:
:
Zdroj: ARCHÍV VLADIMÍRA PEŤKA

Pokračovanie príbehu je na druhej strane!