V nadväznosti na zrušenie oblasti s intenzívnym lovom a zamorenej oblasti bude ukončený aktívny monitoring u diviakov a súčasne aj vyplácanie zástrelného za ulovené diviaky, z ktorých bola odovzdávaná vzorka na účely tohto monitoringu.

Zástrelné za diviaky ulovené v zamorenej oblasti a oblasti s intenzívnym lovom bude vyplácať na základe žiadostí podaných najneskôr do 15. 4. 2019, a to za diviaky ulovené najneskôr 14. 3. 2019, z ktorých bola odovzdaná vzorka na vyšetrenie najneskôr do 21. 3. 2019.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz