Diviačia zver je v súčasnosti neslávne populárna predovšetkým pre pandémiu afrického moru ošípaných. Na jej redukciu sa uplatňuje celoročný odlov. Intenzita lovu sa často konfrontuje so zažitými poľovníckymi pravidlami. Z hľadiska trvalo udržateľného manažmentu tohto druhu nepredstavuje ideálne riešenie, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu ho považujeme za nevyhnutnosť.

Vysoká miera lovu vytvára predpoklady na zmladzovanie populácie, čo je kontraproduktívne, pokiaľ ide o produkciu silných trofejí. Kance totiž trofejovo kulminujú vo veku sedem rokov. Napriek vývoju situácie však stále môžeme uloviť „parádne“ jedince.

Pokračovanie na 2. strane