Pri pôrode srnčiat bola, na rozdiel od sledovaní pri jelenčatách, hmotnosť srnčekov a srniek bez štatisticky preukazných rozdielov. Priemerná hmotnosť narodených srnčekov predstavovala 1 697 gramov (1 374 – 2 173 g) a srniek 1 699 gramov (1 455 – 2 200 g). Výživa sledovanej zveri bola vyhovujúca a zver mala optimálne pokryté svoje potreby.

.
.
Zdroj: archív autorov

Pri jelenčatách boli rozdiely v hmotnostiach samíc a samcov evidentné hneď pri narodení. Pomer hmotnosti srniek a srncov sa mení v prospech samcov až po narodení, počas rastu a dospievania. Pri srnčej zveri sú však aj rozdiely medzi hmotnosťou dospelých samíc a dospelých samcov menšie ako pri jelenej. Dobre vyvinutý dospelý srnec dosahuje 27 až 30 kilogramov a dospelá srna 23 až 26 kilogramov.

.
.
Zdroj: archív autorov

Srna má približne 86 percent z hmotnosti srnca. Zato dospelý, dobre vyvinutý jeleň dosahuje 240 až 260 kilogramov, kým dospelá jelenica 130 až 150 kilogramov, čo je približne 55 percent hmotnosti jeleňa. Údaje sa týkajú, samozrejme, hmotnosti živých jedincov v dobrom zdravotnom a kondičnom stave. Pre lepšiu predstavu si uveďme aj prepočet na takzvanú hmotnosť „na háku“, čiže hmotnosť dobre vyvinutého jedinca vyvrhnutého bez hlavy a ratíc (podľa vzorca Rajský a kol. 2020): veľký dospelý srnec má 17-18 kilogra, dospelá srna 15 kilogramov, dospelý jeleň 155-160 kilogramov a dospelá jelenica 85-90 kilogramov. Hmotnosti vplyvom menej vhodných podmienok prostredia môžu byť samozrejme aj menšie.

.
.
Zdroj: archív autorov

SÚRODENCI Nami sledované srny rodili najčastejšie po dve mláďatá (82,1 % pôrodov). Pri výrazne menšom počte pôrodov sme zaznamenali narodenie iba jedného srnčaťa (10,8 %) a troch srnčiat (7,1 %).

Predpokladáme, že aj vo voľnej prírode pri vhodných podmienkach prostredia sa rodia srnám prevažne dve mláďatá. Mortalita srnčiat je však väčšia ako jelenčiat, preto často v septembri sprevádza srnu už iba jedno mláďa. V sledovaniach zameraných na vývoj hmotnosti srnčej zveri sme zaznamenali v jednom prípade dokonca štvorčatá, čo z pohľadu chovu srnčej zveri považujeme za nežiaduci úkaz.