Sokoliarstvo je zapísané v Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska od roku 2019 a v roku 2021 sa Slovensko bude uchádzať o zápis do Svetového zoznamu UNESCO. Držiteľom osvedčenia o zápise sokoliarstva je Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Jeho sokoliarske posolstvo znie: "Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love."

„Sokoliarstvo je umenie lovu divej zveri pomocou vycvičených dravých vtákov, ktoré vzniklo pred viac ako 4000 rokmi za účelom obstarania obživy. Dnešný záujemca o lov pomocou sokoliarsky vycvičených dravých vtákov musí mať platný poľovný lístok, absolvovať sokoliarsku skúšku, ovládať a predovšetkým dodržiavať množstvo právnych noriem, upravujúcich držanie sokoliarsky použiteľných dravých vtákov.

.
.
Zdroj: JANA ČAVOJSKÁ

V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí. Na Slovensku už boli vyliahnuté v zajatí mláďatá orla skalného, sokola sťahovavého a sokola rároha. Pýchou sokoliarov na Slovensku je výuka sokoliarstva ako výberového predmetu, prebiehajúca niekoľko rokov na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. V žiadnom inom štáte Európy sa sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje,“ uvádza sa na stránke Slovenského klubu sokoliarov

Zdroj: www.sokoliari.sk