Sérum z uloveného diviaka pomohlo získať živú vakcínu
Dr. Barasona povedal: "Význam očkovania diviakov bol preukázaný v priebehu roku 2000, kedy klasický mor ošípaných zasiahol rôzne európske krajiny a perorálna vakcína bola použitá na zníženie výskytu infekcie u divokých populácií v Nemecku."
Komplexá povaha vírusu AMO, medzery vo vedomostiach týkajúcich sa infekcií a imunity, rovnako ako technické ťažkosti, bránili vývoju vakcíny. V roku 2017 však došlo k prelomu vďaka diviakom v Lotyšsku.
"Sérum z diviaka uloveného v Rietumpieriga v Lotyšsku bolo potvrdené ako pozitívne na vírus AMO v referenčnom laboratóriu EÚ v Madride v Španielsku. Jednalo sa o slabo virulentné kmeňové ochorenie, ktoré nám umožnilo produkovať živú vakcínu. Keď sme v laboratóriách s týmto živým kmeňom inokulovali diviaky, nevykazovali žiadne príznaky ochorenia, ale produkovali protilátky proti vírusu, čo im nakoniec poskytlo ochranu pred nebezpečnejšou formou."

diviak - diviaky - divá sviňa - divé svine
diviak - diviaky - divá sviňa - divé svine
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Imunitu možno odovzdať prostredníctvom kontaktu
Pri testovaní účinnosti proti jednému z najnebezpečnejších kmeňov AMO bola preukázaná ďalšia schopnosť imunizácia iných diviakov prostredníctvom kontaktu s perorálne očkovanými zvieratami. 
" 'Odovzdávanie' vakcíny by mohlo prispieť k posilneniu pokrytia očkovaním, čo by znížilo potrebu nákladnú výrobu a rozsiahle podávanie vakcíny v teréne," vysvetľuje Dr. Barasona. 
Vakcína, ktorá by bola podaná zveri v návnade, predstavuje značný pokrok v kontrole AMO vo voľnej prírode a následne aj medzi domácimi zvieratami a zverou. Dr. Barasona však upozornil, že je potrebný ďalší výskum, než bude možné ho široko používať.

Pozrite sa čo zachytila fotopasca.
Pozrite sa čo zachytila fotopasca.
Zdroj: Marianna Rajská

Zmiernenie nekontrolovaného šírenia AMO
"Ak sa podarí stanoviť bezpečnosť vakcíny, môže to pomôcť zmierniť nekontrolované šírenie afrického moru ošípaných v Európe a Ázii. Budúce štúdie by mali skúmať bezpečnosť vakcíny po opakovanom podaní, proces, odovzdávania 'imunity a jeho genetická stabilita počas prechodu z jedného zvieraťa na druhé, " uzavrel vedec.

Zdroj: http://www.africkymorprasat.cz