Návrh na jej vyhlásenie predložilo ministerstvo životného prostredia do medzirezortného pripomienkového konania. Celková výmera rezervácie má mať 154,85 hektára. Nachádzať sa má v okrese Michalovce v katastrálnom území Oborín a v okrese Trebišov v katastrálnom území Zatín. Ochrániť by sa tak mali vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy. Cieľom vyhlásenia prírodnej rezervácie Oborínsky luh je zabezpečenie priaznivého stavu oboch biotopov, vyplýva z materiálu.

.
.
Zdroj: TASR

"Dôvodom vyhlásenia navrhovanej prírodnej rezervácie Oborínsky luh je aj formálne oznámenie Európskej komisie v rámci konania o porušení zmlúv, ktoré sa týka nedostatočného vyhlasovania lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti," uvádza envirorezort.