V okolí infikovaných chovov vymedzili veterinári 3-kilometrové ochranné pásmo a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Pravdepodobným zdrojom nákazy bolo v oboch prípadoch voľne žijúce vtáctvo. Nákaza vtáčou chrípkou sa aktuálne vyskytuje na území viacerých štátov EÚ a súvisí s migráciou voľne žijúcich vtákov, z ktorých niektoré druhy zimujú na našom území.

AKO OCHRÁNIŤ CHOVY PRED NÁKAZOU?
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité:
-zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov (zvlášť vodného vtáctva s hydinou),
-zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej,
-novonakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované,
-hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Uhynutých vtákov a aj podozrenia na toto ochorenie je potrebné nahlásiť. Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR