Zaujímavý článok uverejnil webový portál lesmedium.sk. Portál uvádza, že portál TVNOVINY.SK publikoval článok na aktuálnu tému problematického výskytu medveďov na Slovensku, ktorý vnímajú rozdielne poľovníci a ochranári. Z diskusií pod článkami a statusmi na sociálnych sieťach vyplýva, že tento diskutovaný problém polarizuje celú spoločnosť. Objavil sa aj názor, že skutočným problémom u nás nie sú premnožené medvede, ale premnožení ochranári...

„K častejším stretom s človekom dochádza, podľa nášho názoru, z dôvodu vytláčania mladších medveďov a medvedíc na okraj areálu ich prirodzeného výskytu väčšími dominantnými medveďmi. V takýchto prípadoch už nepomáha ani plašenie, pretože toho daného jedinca opäť vyženieme len tam, kde už má teritórium iný medveď. Jedným z dôvodov je ľahko dostupná potrava a nezabezpečené kontajnery. Pre medveďa je takýto odpad alebo stále opakované vnadenie poľovníkmi len zákusok, pretože potravy má v lese a na poliach dostatok,“ cituje portál TVNOVINY.SK Alojza Kaššáka, hovorcu Slovenskej poľovníckej komory.

Odpoveď na otázku, či je medveď na Slovensku premnožený, je podľa ochranárov jasná. Z ekologického hľadiska to nie je možné, ide o vrcholového predátora. Medveďov je toľko, koľko ich toto územie uživí. Ak by klesla úživnosť prostredia, počet medveďov sa rapídne zníži. „Premnožiť sa môžu kobylky alebo hlodavce. Vyjedia si na svojom území potravu a potom buď zahynú, alebo sa musia presunúť inam. Populácie niektorých druhov hlodavcov či hmyzu mávajú typické cykly, najskôr ich počty rýchlo vzrastú, potom prudko klesajú. U medveďov sa s takýmto výkyvom hodnôt nestretávame, v prirodzených podmienkach je ich populácia stabilná. Medvede žijú dlho a na rozdiel od hmyzu a hlodavcov máva samica medveďa málo mláďat, o ktoré sa intenzívne a dlhodobo stará,“ povedala podľa portálu TVNOVINY.SK Anna Weissová z komunikačného odboru Štátnej ochrany prírody SR.

Pokračovanie na strane 2.