Určiť vek uloveného muflóna iba na základe trofeje predloženej na chovateľkú prehliadku je veľmi ťažké, zvlášť, keď je zo zvernice, kde sa muflonie samce lovia celoročne. Najviac prezradia o veku jedinca zuby a tuľajky.

Správne určenie vrubov na tulajkách muflóna je predpokladom spoľahlivého posúdenia veku jedinca

Muflónča

V prvom roku života rastú muflónom, „čertíkom“ tuľajky prakticky nepretržite. Najväčšie prírastky rohoviny sú v mesiacoch jún a júl, 3 až 4 centimetre mesačne, najmenšie v novembri až januári, približne 7 centimetrov. K úplnému zastaveniu rastu tuľajok prakticky nedochádza, a preto prvé vruby sú plytké a pomerne ťažko identifikovateľné. Muflónča narodené v marci vytvára takzvané ročné vruby na oboch tuľajkách vo veku 9 mesiacov, teda v decembri. Na konci času lovu, k 15. januáru nasledujúceho roka (vek približne 10 mesiacov), majú muflónčatá v špičkových chovoch tuľajky dlhé 28,1 ± 3,1 centimetra. Za prvým vrubom v mesiacoch január až marec vytvorí muflónča z dobrého chovu ešte v prvom roku života prírastok 7 až 8 centimetrov. Muflónča z marcového vrhu v špičkových chovoch má vo veku 12 mesiacov tuľajky dlhé 36,1 ± 2,9 centimetra. Muflónča zo septembrového vrhu v prvom kalendárnom roku života vytvorí tuľajku dlhú 6 až 8 centimetrov. Takéto muflónča by sa vo voľnom revíri, respektíve vo zvernicovom chove nemalo vyskytovať. Muflónča z jesenného vrhu predchádzajúceho roka ulovené v auguste nasledujúceho roku (11-mesačné) má na tuľajke jeden ťažko čitateľný vrub, spravidla v prvej tretine, ktorý sa mu vytvára vo veku 3 až 4 mesiace.

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Na konci kalendárneho roka, teda vo veku 9 mesiacov, má muflónča 24 zubov. Všetky rezáky, očniaky (v sánke) a predné stoličky (premoláre) mliečne, pričom tretia predná stolička v sánke je trojdielna (trvalá dvojdielna), prvá zadná stolička (molár – M1) je plne vyvinutá a trvalá. Muflónča z jesenného vrhu má na konci kalendárneho roka, teda vo veku 3 až 4 mesiace, vyvinuté všetky mliečne rezáky, očniaky a predné stoličky, teda spolu 20 zubov. Muflónča na konci času lovu vo voľnom chove, teda k 15. januáru, má vo veku 10 mesiacov trvalé len prvé zadné stoličky (M1). Muflónča na konci 12. mesiaca života ulovené vo zvernicovom chove má trvalé prvé zadné stoličky (M1), druhé zadné stoličky (M2) sú v štádiu vývinu a tesne vystupujú z čeľustí.

Foto
Foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Ročný

Na začiatku času lovu k 1. augustu dosahuje dĺžka tuľajok ročného muflóna, takzvaného kosáka, v špičkových chovoch 47 ± 2,1 centimetra, jeho skutočný vek je 17 mesiacov (podľa vývinu chrupu) a na každej tuľajke má jeden vrub. Na konci času lovu, k 15. januáru nasledujúceho roka, dosahujú tuľajky ročného muflóna 59,5 ± 1,8 centimetra, skutočný vek je 21 až 22 mesiacov a na každej tuľajke sú viditeľne dva vruby. Druhý sa nachádza na báze tuľajky. Na konci času lovu k 15. januáru má ročný muflón z jesenného vrhu skutočný vek 16 mesiacov a na každej tuľajke dva viditeľné vruby. Na konci 2. kalendárneho roka, vo veku 21 mesiacov, má ročný muflón 28 zubov. Prvé rezáky (I1) sú už trvalé, druhé trvalé rezáky (I2) sú vo vývine. Zuby i3 a c1 sú mliečne, predné stoličky p1 až p3 mliečne (v sánke je mliečna p3 trojdielna, trvalá P3 dvojdielna). Prvá a druhá zadná stolička (moláre M1, M2) sú plne vyvinuté. Vo voľnom chove má ročný muflón na konci času lovu, teda k 15. januáru vo veku 21 až 22 mesiacov trvalé len I1, M1, M2. Jednoročný muflón z jesenného vrhu má na konci času lovu, k 15. januáru, 16 mesiacov, rezáky mliečne, tenké a výrazne opotrebované, predné stoličky p1, p2 a p3 mliečne, M1 trvalé a M2 v štádiu ukončenia vývinu. Vo zvernicovom chove má ročný muflón na konci 24. mesiaca života trvalé I1, I2, P1 až P3 vo vývine – svetlé, M1 a M2.

Pokračovanie je na strane 2.