Menu

Kvíz Vraví sa, že latinčina je základ jazykov. Otestujte svoje znalosti!

7.6. 15:00 Niektoré zvieracie druhy majú zaujímavý latinský názov, ktorý im pričlenil švédsky prírodovedec, entomológ, botanik a lekár Carl von Linné, zakladateľ taxonómie. Ako prvý sa pokúsil o systematické zatriedenie rastlín a živočíchov. Zaviedol binomickú nomenklatúru, to znamená pomenovávanie rastlín a živočíchov dvoma menami – rodovým a druhovým. Niektorí vedátori občas menia pomenovanie druhu avšak to latinské zostáva!

1/5 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Hucho hucho?

Foto: Tibor

2/5 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Pica pica?

Foto: Tibor

3/5 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Tinca tinca?

Foto: Tibor

4/5 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Bubo bubo?

Foto: Tibor

5/5 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Vulpes vulpes?

Foto: Tibor
Hrať znova Ďalšie kvízy

Video

Zajac poľný (Lepus europaeus)
Zajac poľný (Lepus europaeus)

fotopríbeh

Zajac poľný (Lepus europaeus) žije takmer všade na svete

Vysoké stavy zajacov u nás boli asi pred 30 rokmi; od tých čias klesali na súčasných asi 215 tisíc, čo je len asi desatina predchádzajúcich stavov.