Okrem záchrany veľkých šeliem držaných v zajatí sa však park venuje najmä vzdelávaniu verejnosti a cielenej osvete. Slovensko v tejto súvislosti navštívil riaditeľ centra Bernd Nonnenmacher.

Nadácia Stiftung für Bären prevádzkuje v Nemecku dve súkromné záchranné stanice určené pre veľké šelmy. Jedna stanica sa nachádza neďaleko mesta Worbis, druhá je umiestnená hlboko v Národnom parku Čierny les. Prioritným cieľom je zachrániť medvede, vlky a rysy z nelegálneho chovu či nevyhovujúcej držby. Nadácia tak zachránila množstvo jedincov, ktoré žili vo veľmi ťažkých podmienkach v cirkusoch či súkromných nelegálnych chovoch v celej Európe.

Snaha o záchranu medveďov v záchranných staniciach v Nemecku je špecifická aj preto, že medveď sa vo voľnej prírode v tejto krajine nevyskytuje. Nadácia sa preto prostredníctvom svojej činnosti intenzívne venuje osvete. „Okrem záchrany veľkých šeliem sa venujeme edukácii verejnosti. Pravidelne organizujeme množstvo prednášok, konferencií a besied pre rôzne cieľové skupiny. Vysvetľujeme návštevníkom prirodzené správanie medveďov a vlkov v prírode a tiež význam veľkých šeliem pre celý ekosystém. Je veľmi dôležité pochopiť súvislosti a sme presvedčení, že práve cielená osveta pomáha zvyšovať akceptáciu veľkých šeliem verejnosťou,“ zdôrazňuje Bernd Nonnenmacher.

(Pokračovanie na 2. strane)