Sviňa domáca – ošípaná (Sus scrofa domestica) sa považuje za samostatný poddruh svine divej, aj keď sa jednotlivé plemená môžu výrazne líšiť. Donedávna sa predpokladalo, že k procesu domestikácie došlo v dvoch hlavných oblastiach. Prvou bola Čína, kde sviňu chovali už pred asi deväťtisíc rokmi.

Pre ázijské plemená svine domácej, napríklad vietnamské ošípané, pochádzajúce z diviaka lesného pásavého je typická vyššia a širšia hlava a mierne prehnutý rypák.
Pre ázijské plemená svine domácej, napríklad vietnamské ošípané, pochádzajúce z diviaka lesného pásavého je typická vyššia a širšia hlava a mierne prehnutý rypák.
Zdroj: Jozef Májsky

Druhýkrát došlo k zdomácneniu ošípanej o trochu neskôr v úrodnom polmesiaci tiahnúcom sa z Egypta cez Malú Áziu do severného Iraku a severozápadného Iránu, pričom hlavné centrum domestikácie malo byť na území dnešného Turecka. Z uvedených dvoch zdrojových oblastí sa potom malo toto hospodárske zviera rozšíriť spolu s poľnohospodárskymi etnikami do ďalších končín Starého sveta. Do Európy sa mala podľa tejto teórie ošípaná dostať s roľníkmi mladšej doby kamennej z Turecka. Ale...

Exotické poddruhy svine divej zo subtropických a tropických oblastí sú obyčajne menšie, na obrázku je diviak lesný z indického subkontinentu.
Exotické poddruhy svine divej zo subtropických a tropických oblastí sú obyčajne menšie, na obrázku je diviak lesný z indického subkontinentu.
Zdroj: Jozef Májsky

Najnovšie výskumy mitochondriálnej DNA svine domácej, ktorá sa dedí po línii matky, však ukázali, že domestikácia prebiehala inak a ošípané zdomácneli nielen na Blízkom východe a v Číne, ale v skutočnosti sa tak stalo až sedemkrát. V Európe boli identifikované dve centrá – v oblasti Nemecka a na Apeninskom polostrove. V Ázii pribudli k Číne ďalšie oblasti domestikácie ošípanej v severnej Indii, Indonézii a juhovýchodnej Ázii.

Domestikáciou diviaka lesného európskeho v oblasti dnešného Nemecka a Talianska vznikli pôvodné plemená svine domácej chované v európskych krajinách.
Domestikáciou diviaka lesného európskeho v oblasti dnešného Nemecka a Talianska vznikli pôvodné plemená svine domácej chované v európskych krajinách.
Zdroj: Jozef Májsky

Obľúbená bravčovina

Aj vám sa zbiehajú slinky?
Aj vám sa zbiehajú slinky?
Zdroj: [email protected]_meal

Hlavne východoázijské ošípané, ktoré vznikli z poddruhu S. s. vittatus, majú vyššiu a širšiu hlavu a mierne prehnutý rypák (napr. vietnamské svine). Samozrejme, že zdomácnené svine sa celé stáročia len málo líšili od svojich divých predkov, čo súviselo s tým, že sa pásli vonku a len na noc ich roľníci zaháňali do ohrád prípadne chlievov (povestný Augiášov chliev). V antike si okrem Grékov veľmi cenili mäso ošípaných aj Rimania, ktorí ho vyúdené dovážali aj zo svojich provincií. Barbarom, vrátane našich predkov, bravčovina chutila možno ešte viac než Rimanom, na čom sa asi nič nezmenilo ani dnes. Je zaujímavé, že ani na Blízkom východe sa starobylé národy (Asýrčania, Chetiti atď.) pomerne dlho neštítili ošípaných a medzi „nečisté“ tvory ich Židia a neskôr aj moslimovia zaradili až v ďalších storočiach.

Zdroj: Jozef Májsky