Nabitie loveckej predovky si vyžadovalo vykonanie určitých úkonov. Lovec sa musel najprv presvedčiť, či puška už nie je nabitá. Vykonal to zasunutím nabijaka do hlavne. Ak nebola nabitá, odtrhol (odhryzol) z náboja spodnú časť a z nej vysypal prach do ústia hlavne. Za ňou vložil do ústia hlavne zostatok náboja, teda strelu obalenú vo zvyšku papierovej nábojnice a zasunul ju nabijakom do nábojovej komory. Potom už len na puške, ktorá mala perkusnú zámku, nasadil na pistón zápalku, a na puške s kresadlovou zámkou nasypal na panvičku čierny strelný prach, natiahol bicí mechanizmus, zamieril na cieľ astlačil spúšť. Vytvorené mračno dymu zo zhoreného čierneho strelného prachu nedovoľovalo lovcovi ihneď zistiť zásah zveri, a tak sa lovci po výstrele často medzi sebou pýtali: „Leží, alebo beží?“

>
>
Zdroj: Ľudovít Letošťák
:
:
Zdroj: Ľudovít Letošťák

Zdroj: let