JELENIA ZVER: Na Slovensku sme ulovili (odstrel + odchyt) 46 083 ks jelenej zveri, najviac od roku 1968, keď sa začala pravidelne robiť štatistika. Užívatelia revírov vykázali aj úhyn 3 780 ks, takže celkovo ubudlo 49 863 ks. Oproti predchádzajúcej sezóne ide o nárast o 725 ks. Medzi úlovkami bolo 10 924 jeleňov, 21 293 jeleníc a 13 866 jelenčiat.

.
.
Zdroj: .

Vykázané jarné kmeňové stavy (70 931 ks) naznačujú, že sa postupný nárast početných stavov jelenej zveri, ktorý sa z pohľadu poškodzovania lesných porastov a poľnohospodárskych plodín začal javiť ako neúnosný, podarilo aspoň v poslednej sezóne zastaviť (oproti minulej sezóne pokles JKS o 4 385 ks). V populácii sa čoraz častejšie objavujú z pohľadu telesných parametrov slabšie jedince. Pristupujme k lovu jelenej zveri zodpovedne a pri hospodárení s ňou voľme kvalitu pred kvantitou. Rovnako sa snažme zabrániť akémukoľvek šíreniu jeleňa siku na naše územie, keďže by mohol veľmi negatívne vplývať na kvalitu genofondu.