"Ak vám záleží na zdravom rozvoji Slovenska, zabezpečení potravinovej sebestačnosti a rozvoji ekologického hospodárenia, príďte povedať jasné nie praktikám o nás bez nás," takto zvoláva ľudí na 9. septembra poobede do niekdajšieho hlavného mesta Slovenského národného povstania takzvaná vidiecka koalícia, ktorú vytvorili organizácie ako Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení neštátnych lesov či Slovenská poľovnícka komora. Tentokrát však v Banskej Bystrici pôjde o zastavenie legislatívneho procesu novely zákona o ochrane prírody, ktorá ráta s prechodom správy území z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Štátnu ochranu prírody, respektíve ministertsvo životného prostredia. Podľa nich pri pripravovanej reforme národných parkov a chránených území s očakávaným navyšovaním bezzásových území nie je vypočutý hlas vidieka, na ktorý to môže mať negatívny sociálno-ekonomický, ale aj ekologický dopad. Slovenská poľovnícka komora napríklad tvrdí, že novela by sa dotkla bezmála 900 poľovných revírov, kde hrozí zánik alebo výrazné obmedzenie manažmentu zveri.

"Ak by sa na takejto výmere presadila myšlienka samoregulácie voľne žijúcich populácií, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrolovane množiť, spôsobovať škody na lesných porastoch, poľnohospodárskych kultúrach, chovateľom hospodárskych zvierat, včelárom a spôsobovať ďalšie problémy obhospodarovateľom a vlastníkom pozemkov, občanom tohto štátu, ktorých práva a právom chránené záujmy sú garantované Ústavou SR," vyjadrili sa zástupcovia SPK ako súčasti "vidieckej koalície". Tá požaduje aj riešenie problému ochrany človeka a majetku občanov pred medveďmi, ktoré, ako tvrdia, čím ďalej viac ohrozujú životný komfort obyvateľov vidieka, ale i turistov. "Nechceme, aby sa stal slovenský vidiek rezerváciou, a aby bol tradičný spôsob života na vidieku paralyzovaný nezmyselnými obmedzeniami a zákazmi zo strany štátnej ochrany prírody. Nedovoľme, aby boli rodiny slovenských roľníkov, lesných robotníkov, vlastníkov pozemkov a obhospodarovateľov slovenského vidieka vyhnané z vlastných pozemkov a zo svojho životného priestoru v mene nezmyselnej ochrany medveďov a finančných záujmov zakladateľov mimovládnych organizácií!" píšu vo výzve na protest.