Preto mnoho poľovníkov v nížinách Slovenska vysádza stromy, aleje a vetrolamy, vysieva políčka  buduje napájačky s vodou  aby požatevný šok zveri čo najviac zmiernili. Toto obdobie má dopad nie len na raticovú a malú zver, ale pre všetky stavovce i bezstavovce našej poľnej krajiny.  Biodiverzita na poliach a lúkach sa vďaka tejto činnosti poľovníkov mnohonásobne zvyšuje .

S pomocou poľnohospodárov by mohla krajina vyzerať ešte krajšie, pozrite si vo videu prečo.

Zdroj: SPK