Vážení poľovnícki hospodári, vážené poľovníčky a poľovníci, v pripravenej výzve sa vám prihovorí prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý vás prosí o to, aby ste zodpovedne znižovali stavy diviačej zveri, aj vzhľadom na rýchly postup afrického moru ošípaných.

Pán prezident sa vo svojej výzve tiež vyjadrí k:

- vydanému súhlasu ÚVZ SR organizovať spoločné poľovačky a skúšky PUP,
- nesúhlasu mnohých starších poľovníkov so zvýšeným lovom diviakov či diviačic,
- tomu, že lovom rozhodne nezlikvidujeme diviačiu zver,
- prečo je nutné znížiť denzitu diviačej zveri pod 0,5 diviaka na 100 ha,
- zakázaným doplnkom zbrane a blížiacej sa novele zákona o zbraniach a strelive
- a ďalším...
Pozrite si túto výzvu a hlavne šírte ju ďalej! Zodpovednosť poľovníkov je v tomto smere veľmi veľká.
Zdroj: SPK

SPK
SPK
Zdroj: SPK


.