Jelenice sa vytiahli na pašu. Sprevádzajú ich samce, ktoré si ich úzkostlivo a žiarlivo strážia. Nechcú totiž premeškať tú vzácnu chvíľu, keď budú môcť odovzdať genetickú informáciu nasledujúcim potomkom. Ale kým nastane táto chvíľa, ešte bude treba povyhrávať zopár súbojov, v ktorých ide naozaj do tuhého.  O korunu ani tak nejde, skôr o vybojovanie si popredného postavenia v prirodzenom výbere.  A ten určujú samice - jelenice. Zákonitosti prírody sú už také!

Pokračovanie nádherného divadla  je na ďalšej strane.