Na 13 stanovištiach sa žiakom základných škôl z okresov Zlaté Moravce, Levice, Nitra a Partizánske venovali lesníci z Odštepného závodu (OZ) Tribeč. Okrem samotnej práce v lese a dendrológie im priblížili históriu, úlohu a význam poľovníctva, poľovníckej kynológie, sokoliarstva či včelárstva. Predstavili pobytové znaky a zvukové prejavy zveri, vysvetlili rozdiel medzi parožím a rohmi zvierat, poradili ako pomáhať vtáctvu.

Žiaci sa dozvedeli ako vnímať les a chrániť prírodu, že okrem dreva poskytuje človeku mnoho zdravých produktov v podobe diviny, liečivých rastlín, medu či húb. Pod dohľadom lesných pedagógov si vyskúšali tradičné rezanie dreva pomocou dvojručnej píly bruchatky, na maketách sa učili loviť ryby. Vyrábali vtáčie búdky, z papiera si zhotovili lesnícke klobúky.

Veľa užitočných informácií a zaujímavostí sa dozvedeli o najčastejších plemenách poľovných psov. Priamo na stanovišti sa oboznámili so slovenským kopovom, jazvečíkom, weimarským stavačom, alpským jazvečíkovitým duričom, hanoverským farbiarom a nemeckým prepeličiarom, ktoré si mohli aj pohladkať.

Pokračovanie na 2. strane