Podľa vzoru viacerých krajín Európskej únie vrátane susedného Česka aj na Slovensku úprava právnej normy v kategórii zbrane a strelivo uvoľnila režim používania tlmičov hluku výstrelu. Boli preradené z kategórie A (zakázané zbrane) do iných príslušných kategórií. Táto právna norma rovnako určuje, kto môže nadobúdať a používať tlmiče. V prvom prípade sú to športoví strelci, ktorí ich môžu mať pripevnené na zbrani a používať len na strelniciach.

Rovnako môžu tlmiče hluku používať poľovníci pri cvičných streľbách alebo súťažiach na strelnici a takisto pri výkone práva poľovníctva za podmienok uvedených v zákone o poľovníctve. Mnohí poľovníci, najmä profesionálni, si konečne vydýchli. Používanie týchto komponentov pri streľbe ich samotných či osôb, ktoré na poľovačkách sprevádzajú, výrazne prispeje k ochrane zdravia.

V mnohých krajinách je používanie tlmičov hluku výstrelu dokonca povinné, pretože nás na poľovačkách často sprevádzajú štvornohí pomocníci a nejedno sliedenie za zverou alebo postriežka sa končí výstrelom. Rovnako úspešná dohľadávka sa končí ranou „z milosti“, pričom psie uši sú veľmi citlivé a určite sa časom takýmto intenzívnym hlukom poškodzujú.

Hádam aspoň tento argument presvedčí tvrdých odporcov používania tlmičov z radov poľovníkov. V konečnom dôsledku každý tlmič hluku výstrelu nefunguje tak, ako ho to prezentujú akčné filmy. Výstrel z pušky vyvolá pri ústí hlavne akustický tlak 160 až 170 decibelov (dB), čo je už pre človeka považované za škodlivý rozsah hluku.

Pokračovanie na 2. strane