Slovenská poľovnícka komora aj tento rok vyzvala užívateľov revírov na veľké upratovanie pod heslom Za čistý revír, alebo vyčistíme si svoj les! Mnohí výzvu prijali a naplánovali si brigády najmä na skorú jar, keď je odpad v  prírodnom prostredí dobre identifikovateľný. Pre hrozbu pandémie sa však hromadné kolektívne podujatia mohli uskutočniť až v lete. Druhú augustovú sobotu zorganizovalo takúto brigádu Poľovnícke združenie Líška Senohrad, ktoré si, mimochodom, pri roku založenia píše 1948.

Vybrali sme sa sem a priložili ruku k dielu. Revír združenia sa rozprestiera v katastroch obcí Senohrad, Lackov, Horné a Dolné Mladonice. Do zberu odpadu sa okrem poľovníkov hojne zapojili obyvatelia týchto obcí.

Prišli celé rodiny s deťmi. Vysokú účasť zabezpečil aj dobrovoľný hasičský zbor, folklórna skupina Senohrad Hrachovinka, miestni futbalisti i pán farár.

Spoločne za čistý revír
Spoločne za čistý revír
Zdroj: Tibor Benčič

Pôvodne sa v tento deň malo uskutočniť veľké stretnutie rodákov zo Senohradu. Pre hrozbu pandémie sa nekonalo, ale po dohode poľovníkov s pani starostkou Senohradu Oľgou Bartkovou ho nahradila rovnako zmysluplná akcia Za čistý les. Konala sa napokon pod záštitou starostov všetkých štyroch menovaných obcí a za účasti vyše 190 dospelákov a detí. Vďaka sponzorom boli vybavení ochrannými prostriedkami.

Organizátor zabezpečil pitný režim a po slávnostnom ukončení, keď sa brigádnikom poďakoval za odvedenú prácu predseda združenia Ján Slúka aj viceprezident SPK Ing. Alojz Kaššák, podávali jelení guľáš. Poľovníci z tohto združenia sú majstri v jeho príprave.

Najviac odpadu sa kopilo popri cestách. Jeho pôvodcom sú nezodpovední občania a zvlášť vodiči prechádzajúci okresom po hlavných ťahoch smerom na Zvolen, Krupinu a Veľký Krtíš. Po druhej augustovej sobote boli lesy v okolí v prevažnej miere očistené, odpad roztriedený a v kontajneroch bezpečne odvezený. Mnohí odchádzali z tohto podujatia nielen s dobrým pocitom, že pomohli prírode, ale vďaka štedrým sponzorom aj s pekným darčekom.