Cieľom dokumentu je životaschopná populácia vlka v prirodzenom prostredí s minimom konfliktov s ľuďmi. Areál vlka sa za posledných 15 rokov rozšíril o 38 % (zdroj: NLC).

Vlky v Branisku
Vlky v Branisku
Zdroj: Poľovnícke združenie Branisko v Širokom

Obyvatelia na vidieku, chovatelia oviec, ktorým každoročne stúpajú náklady na ochranu stád sú už zo súčasnej situácie zúfalí. Prečo??? Pozrite si ich výpoveď priamo vo videu.

Tí, KTORÍ v roku 2016 schválením dokumentu PSoV SÚHLASILI s aktívnym manažmentom a teda aj LOVOM vlka dravého a sú: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora - SPPK, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Slovak Wildlife Society, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Zdroj: SPK

Vlci uštvali a strhli nádejného jeleňa
Vlci uštvali a strhli nádejného jeleňa
Zdroj: Matej Lovič, Martin Kohút