Katastrofálne lesné požiare v Austrálii majú krutú bilanciu. Od septembra 2019 oheň spálil viac ako 10,3 milióna hektárov pôdy a vegetácie. O život doteraz prišlo 26 ľudí a podľa odhadov zahynula alebo bola zranená približne miliarda kusov zvierat vrátane hospodárskych. Zhruba 400 kilometrov na sever od Sydney žila najväčšia populácia koál, až 24-tisíc živočíchov. Odborníci odhadujú, že až 8-tisíc z nich mohlo požiarom podľahnúť, keďže až tretina daného územia zhorela.

Požiare v Austrálii už spálili územie väčšie ako Slovensko, ktoré má rozlohu necelých 5 miliónov hektárov.

Austrália bojuje s veľkými požiarmi už niekoľko mesiacov. Súčasná krízová situácia vznikla v dôsledku trojročného sucha, ktoré spôsobilo, že rozsiahle lesné porasty sú náchylnejšie na požiare.