Pred pozvaných novinárov a reportérov z verejnoprávnych aj súkromných médií vystúpili prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., a riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR profesor Jozef Bíreš.

VIDEO Prezident SPK Ing. Tibor Lebocký 

Slovenská poľovnícka komora prišla s touto iniciatívou hlavne z toho dôvodu, že na Slovensku, v rámci zamedzeniu šírenia Afrického moru ošípaných, sa už niekoľko mesiacov intenzívne lovia diviaky, teraz už vo všetkých vekových kategóriách, a okrem toho v mesiacoch august a september začína  hlavná poľovnícka sezóna, kedy sa intenzívne loví ostatná raticová zver, aj z dôvodu obmedzenia a zníženia škôd zverou na lesných a poľnohospodárskych kultúrach. Je preto viac ako žiadúce, aby sa divina, prípadne spracovaná zverina, tento zdravý a hodnotný živočíšny produkt, čo v najväčšom množstve dostal na stôl konečného spotrebiteľa na Slovensku.

VIDEO Privítanie

Ako bude nová aplikácia bude fungovať, respektíve ako bude zabezpečená veterinárna kontrola ponúkanej diviny si môžete pozrieť na priložených videách. Viac o tejto dôležitej aplikácii sa dočítate aj v septembrovom čísle Poľovníctva a rybárstva, ktoré bude čoskoro v predaji.

VIDEO Riaditeľ RVPS SR prof. Jozef Bíreš

VIDEO Otázky a odpovede, ktoré odzneli na tlačovej konferencii

VIDEO Prezident SPK Tibor Lebocký poskytuje rozhovor mediám