Poľovník roka

Súčasťou tohto významného celospoločenského podujatia, ktoré veľmi pozitívne vníma aj nepoľovnícka verejnosť bolo aj vyhodnotenie ankety Poľovník roka 2018, ktorú organizovalo a mediálne podporilo vydavateľstvo News and Media Holding v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a ktorá sa tešila mimoriadnemu záujmu poľovníckej ale aj laickej verejnosti.

Poľovník roka 2019
Poľovník roka 2019
Zdroj: PaR

Všetci nominovaní laureáti obdržali pamätné plakety od organizátorov tejto ankety a piati z nich si prevzali z rúk prezidenta SPK Tibora Lebockého, šéfredaktora časopisu Poľovníctvo a rybárstvo Tibora Benčiča ako aj reprezentanta Univerzity Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ocenenie Poľovník roka.